Procedimentos Concursais a Termo Resolutivo - DR do Alentejo

ATAS AVISO DE ABERTURA LISTAS

Ata n.º 1

Aviso de Abertura Integral

Aviso DR n.º 20500/2020

Código BEP OE202012/0740

Este procedimento concursal comum foi cessado, de acordo com o Aviso DR n.º 2422/2021

Ata n.º 1 Aviso DR n.º 2424/2021

Código BEP OE202102/0132

LIsta provisória de candidatos admitidos e excluídos

Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos